teatro-nuovo-napoli1Indirizzo: via Montecalvario 16, Napoli

Tel:  081 497 6267

Sito: http://www.teatronuovonapoli.it/

 


Print Friendly